நிர்வாகம்

நிர்வாக அதிகாரி
அருள்மிகு நாகநாதஸ்வாமி கோயில்
அருள்மிகு கேது ஸ்தலம்
கீழப்பெரும்பள்ளம்-609 105
நாகப்பட்டினம் (மாவட்டம்)
தமிழ்நாடு
இந்தியா
தொலைப்பேசி: 0435 260 424
kethutemple@gmail.com